صفحه اصلی

میلگرد های تیتانیوم از سایز 1mm الی 250mm

421316250_115998

خرید و فروش سوپرآلیاژ ها

IMG_20160813_110815

خرید و فروش تیتانیومIMG_20160813_110813

B612_20160816_111958

خرید و فروش تیتانیوم های خالص و آلیاژیIMG_20160813_112745

تیتانیوم نظری

IMG_20160712_094507

لوله تیتانیوم از سایز1/8اینچ الی 12 اینچ

421901014_20573

خرید و فروش گرید 2(99/6) و گرید 5 (6AL4V)و سایر گریدهای مصرفی ازجمله گریدهای 1 و گرید 4IMG_20160712_094502

ورق تیتانیوم از سایز 0/3mm الی 120mm421332297_111114

LOTERIOS    S.P.AB612_20160816_112110

انواع لوله و پروفیل استیل

421235961_76707

لوله های تیتانیومB612_20160816_111853